Ota yhteyttä

Tilaus- ja toimitusehdot

Autonummi.com -verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot

KP Invest Oy:n verkkokaupan kuluttajasopimusehdot. Näitä sopimusehtoja sovelletaan KP Invest Oy:n kuluttajakauppaan jäljempänä kuvatulla tavalla.

1. Myyjä

Myyjä toimii yritysnimellä KP Invest Oy ja aputoiminimellä Autonummi (jäljempänä Myyjä), 2133165-0, joka markkinoi itseään autonummi.com -verkkosivuilla. Tehdessään tilauksen Myyjän verkkosivuilta tai -kaupasta Asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin sopimusehtoihin sekä muuhun Myyjän verkkosivuilla olevaan informaatioon.

2. Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa tavaran tai tilaa tuotteita ja palveluita Myyjältä.

3. Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle/Myyjälle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

4. Tilaus ja toimitus

Asiakas tilaa Myyjän -verkkokaupasta tuotteita tai palveluita ja maksaa kauppasumman verkkokaupan Maksunpalveluntarjoajan kautta tai muuten sovitulla tavalla. Myyjä käsittelee tilaukset saapumisjärjestyksessä kahden arkipäivän sisällä tilauksesta. Mikäli tuotetta on myyjän varastossa se lähetetään mahdollisimman pian tilauksen käsittelyn jälkeen. Mikäli tilattu tuote on hetkellisesti loppu tai sen toimitus tulee viivästymään niin Myyjä ottaa Asiakkaaseen yhteyttä toimitusajan sopimiseksi. Mikäli tuotetta ei ole ollenkaan saatavilla palauttaa Myyjä maksun Asiakkaalle täysimääräisenä.

5. Tilauksen peruuttaminen ja palautusoikeus

Tuotepalautuksiin ja tilausten peruutuksiin sovelletaan voimassaolevaa lakia ja kuluttaja-asiamiehen suosituksia etäkaupasta. Asiakas, joka tilaa tuotteita Myyjän kotisivuilta on oikeutettu palauttamaan esineet takaisin Myyjälle 14 vuorokauden sisällä siitä, kun on vastaanottanut tilaamansa tuotteet. Palautusoikeus ei koske palveluita eikä mittatilaustuotteita. Mittatilauksella tarkoitetaan sitä, että tuote on valmistettu tilauksesta tai se on muokattu tilauksen johdosta Asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Palautettavan tuotteen on oltava palautettaessa virheetön, käyttämätön, myyntikuntoinen ja alkuperäisessä pakkauksessaan.

Mikäli Asiakas haluaa palauttaa tai ei aio vastaanottaa tilaamiaan tuotteita tulee hänen aina ottaa yhteyttä Myyjään ilmoittaakseen palautuksesta ja mahdollisten palautusohjeiden saamiseksi. Virheettömän tuotteen palautuskulut maksaa aina Asiakas riippumatta siitä miten tuote on palautunut/palautettu Myyjälle. Kun Myyjä on vastaanottanut ja käsitellyt Asiakkaan palautuksen, palautettujen tuotteiden kauppasumma hyvitetään Asiakkaalle joko Maksupalvelutarjoajan kautta, Asiakkaan pankkitilille tai muuten erikseen sovitulla tavalla (Esim. lahjakortti). Tilauksen alkuperäisiä toimituskuluja ei hyvitetä.

6. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Myyjän vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi.

Asiakas vastaa Myyjälle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

7. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Myyjän ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä Myyjän asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos Myyjän ja Asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voi Asiakas viedä asian eteenpäin kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

Tietosuojaseloste (GDPR)

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Autonummen verkkopalveluita tai tilatakseen tuotteita tai palveluita Autonummi.com -verkkokaupasta.

1. Rekisterinpitäjä

KP Invest Oy / Autonummi (myöhemmin ”Autonummi” tai ”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 2133165-0
Yhteystiedot: PL 58, 02401 KIRKKONUMMI

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa tehdään tietosuojavastaavalle:
KP Invest Oy / Toni Vesterinen
PL 58
02401 KIRKKONUMMI
toni.vesterinen@autonummi.com

2. Rekisteröidyt


Rekisteriin kerätään Autonummi.com -verkkokaupasta tilanneiden asiakkaiden (myöhemmin ”Rekisteröity”) henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilaukseen liittyvään yhteydenpitoon (puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä tilauksen toimittamiseen (nimi, osoite). Henkilötietoja käytetään markkinointitarkoituksiin ainoastaan erillisellä luvalla.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Henkilötiedot:
- Nimi
- Osoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero

Asiakastiedot:
- Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
- Maksutapa

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen toni.vesterinen@autonummi.com. Kun pyynnöt tehdään sähköisesti on meillä oikeus pyytää lisätietoja rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi.

Tarkasteluoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi hänestä tallentamamme tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tai pseudonymisoimme tiedot.Jos tietojen poistolle ei ole perusteita ilmoitamme syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.f/f/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun hän tilaa tuotteita tai palveluita, Autonummi.com -sivuston kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakastietoja luovutetaan ainoastaan verkkokaupan maksujenvälittäjälle (Paytrail Oyj, Y2122839-7). Maksunvälittäjän kanssa on solmittu erillinen tietojenkäsittelysopimus, jossa on huomioitu 25.5.2018 voimaan tullut tietosuoja-asetus (GDPR).

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, mikäli tietojen luovutukselle on lakisääteinen peruste.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Työntekijöillä on salassapitovelvollisuus ja he näkevät rekisterissä olevia henkilötietoja ainoastaan niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Henkilötietojärjestelmään pääsy on rajattu henkilökohtaisin salasanoin.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai proflointiin.